ממשק הדברה משולבת בסיוע בינה מלאכותית

שיטות הגנת הצומח המודרניות המיושמות במשקים מתקדמים מביאות לרווחי תשואה ניכרים. למרבה הצער, פרקטיקות כאלה אינן מאומצות באופן נרחב והן עדיין מאתגרות לחקיקה מכיוון שחקלאים חסרים את התמיכה והידע הנדרשים. ממשק הדברה משולבת היא הגישה של שילוב שיטות שעובדות טוב יותר יחד מאשר בנפרד. זה מאפשר לשלוט במחלות ומזיקים באמצעות ניהול המערכת האקולוגית, מה שמביא להדברה ארוכת טווח שמסוכנת פחות עבור החקלאים והסביבה. בקרת מזיקים משולבת דורשת ניטור גידולים וזיהוי נכון של מזיקים ולכן דורשת מומחים מאומנים היטב. ההחלטה לבחור טיפול אחד על פני טיפול אחר מבוססת על מכלול גורמים הכוללים את זהות המזיק, כמות הגידולים שנפגעו והסביבה. אם יש ליישם טיפול יש לבחור את התזמון הגיוני ביותר

אגריו הוא פיתרון דיגיטלי המנצל את טכנולוגיית הבינה המלאכותית כדי לסגור את הפער בתמיכה שמקבלים החקלאים. אגריו מאפשרת עזרה באימוץ שיטות מודרניות להגנת הצומח וקלות שימוש, בצורה משתלמת וסקילבילית. אנו מפשטים את היישום בקרת מזיקים משולבת על ידי מתן הכלים הבאים למשתמשים שלנו:

שיטה קלה לפיקוח בשדות ולשיתוף ממצאים עם עמיתים לעבודה

אנו מציעים מערכת דיווחים ללא הקלדה המספקת תיאורים מדויקים של מזיקים ומחלות בשדות. הדוחות הדיגיטליים מתווספים אוטומטית עם תובנות שמקורם באלגוריתמי הבינה המלאכותית שלנו. במהלך תהליך הפיקוח, משימות מבוססות מיקום משותפות עם עמיתים לעבודה בכדי להפוך את הליך הטיפול ליעיל ומדויק יותר

עזרה באבחון ובחירת טיפול אופטימלי לפי עקרונות ממשק הדברה משולבת

חקלאים ופקחים יכולים להתקשות לעיתים לזהות את הפתוגנים בצורה נכונה, כמו גם להחליט על הסף הכלכלי המחייב תוכנית טיפול. הפתרון שלנו מאפשר למשתמשים להסתמך על אלגוריתמי בינה מלאכותית מאומנים היטב כדי לזהות בעיות בגידולים ולהחליט על הצורך בטיפול. אם הטיפול נחשב כנדרש, מערכת תמיכת ההחלטות שלנו מאפשרת לחקלאים ולפקחים לעקוב אחר משטר מדעי עקבי המייעל את תהליך ניהול המזיקים

הדברה ביולוגית משולבת ככלי חיוני להגנת הצומח
הדברה ביולוגית משולבת ככלי חיוני להגנת הצומח

חיזוי מוקדם של בעיות

העיתוי הוא קריטי בכל הנוגע להגנה על יבולים ותוכנית בקרת מזיקים משולבת יעילה עשויה להפיק תועלת מכך שחקלאים ידעו למה לצפות לפני שהמחלה או המזיק יגיעו לשדותיהם. מניעה היא לרוב אפשרות הטיפול הטובה ביותר. במגיפות קיצוניות יותר, ארגונים אינם מוכנים כאשר מזיק או מחלה פולשים לטריטוריה חדשה. אגריו עוקבת אחר התפשטות עולמית ומספקת למשתמשים התראות על מזיקים ומחלות המאפשרות להם למזער הפתעות בעונות הגידול

פיקוח על פעולות רחבות היקף

תוכניות בקרת מזיקים משולבת לוקחות בחשבון תצפיות רבות שנעשו על ידי פקחים. על ידי הצגת תצפיותיהם בזמן אמת, והקלה על תקשורת בין עמיתים לעבודה, הפתרון שלנו מצמצם במידה ניכרת את משאבי הניהול הנדרשים לתדרוך פקחים, תיאום פעולות הגנת הצומח וניטור התקדמות ההתפרצויות

פיתחנו את קבוצת עבודה במטרה לעזור לקבוצות חקלאיות להתמודד עם האתגרים שלעיל. קבוצת העבודה היא כלי משולב לניהול מזיקים לארגוני חקלאות לפי עקרונות ממשק הדברה משולבת; זהו כלי פעולות פנימי לניהול מאמצי הגנה רחבת היקף על הצומח. קבוצת העבודה ניתנת להתאמה אישית ובנייה; ניתן לקבוע מראש את הפרוטוקולים וחומרי ההדברה ולהציג אותם בפני המשתמשים בערוץ המאובטח שלהם. נתונים מאורגנים מקבוצת העבודה מוצגים בלוח מחוונים לצורך ניהול של פיקוח על הגנת הצומח מהמשרד או מהבית. לוח המחוונים מארגן מידע למפקחים שרוצים ניהול יסודי יותר של פעילויות הגנת הצומח בארגונים שלהם. קבוצת עבודה מאפשרת לארגוני חקלאות לנהל את פעילויות הגנת הצומח בקנה מידה גדול.