מעקב אחר ימי מעלה לייעול ניהול מזיקים ומחלות

עם ניהול מזיקים משולב, ניטור יבולים וזיהוי נכון של מזיקים דורש מומחים מאומנים היטב. ההחלטה לבחור טיפול אחד על פני אחר מבוססת על מכלול גורמים הכוללים את זהות המזיק, גודל אוכלוסיית המזיקים, שלב בגרות המזיק והסביבה. אם יש ליישם טיפול יש לתזמנו בצורה הטובה ביותר. בין אם אתם אגרונומים, חקלאים או מגדלים חובבים, מעקב אחר ימי מעלה יכול לקדם את כישורי הגנת הצומח שלכם לרמה חדשה לגמרי. למרבה המזל פעולה זו שנחשבת מסורבלת, ודורשת הבנה של מודלים פנולוגים, הופכת לפשוטה מאוד בעזרת טכנולוגיה.

מדד ימי המעלה משמש לחישוב כמות החום הנדרשת להתפתחות אורגניזמים (כגון חרקים) בכל שלב בצמיחתם. מדד ימי המעלה משמש לחיזוי נדידת חרקים, בקיעת ביצים, התפתחות נבגי פטרייה, בגרות מינית ועוד. פעולות שמטרתן להפחית את צפיפות האוכלוסייה של מזיק צריכות לחפוף לנוכחות של שלב החיים הרגיש ביותר של המין בשטח. במקרה של חרקים, מדד ימי המעלה יכול לעזור לנו לתזמן את השלבים הפגיעים של חרק מסוים, כמו מועד בקיעת הביצים. בהשוואה לשימוש במעקב קלנדרי להערכת שלב האורגניזם, ספירת ימי המעלה היא שיטה מדויקת יותר.

כל אורגניזם עשוי לדרוש כמות שונה של חום שנצבר כדי להתפתח משלב חיים אחד למשנהו. מודלים פנולוגים מפותחים ונבדקים במעבדות ובניסויים בשטח במטרה לספק תחזיות מדויקות של מחזור החיים. עם זאת, פרוצדורות כאלה הן יקרות, ולכן מודלים פנולוגים של אורגניזמים רבים אינם זמינים. תצפיות רחבות היקף שנעשות על ידי מגדלים ברחבי העולם, ודיווחם בפלטפורמת אגריו היא דרך אמפירית קלה המאפשרת פיתוח ועדכון של מודלים אלה.

שילוב תחזית מזג אוויר עם מודל פונולוגי אמין מביאים לרמה חדשה של תחכום בניהול מזיקים, מחלות ועשבים שוטים.

ספי פיתוח

מודלים פונולוגיים מנבאים את השפעת הטמפרטורה על צמיחתם והתפתחותם של אורגניזמים ביולוגיים. ניסויים מראים שקיים טווח טמפרטורות בו התפתחות אפשרית. בדרך כלל משתמשים בסף ההתפתחות התחתון והעליון. כאשר הטמפרטורה נמוכה מסף ההתפתחות התחתון, לא צפוי שהאורגניזם יתפתח יותר. רף ההתפתחות העליון נחשב בדרך כלל לטמפרטורה בה קצב הצמיחה מתחיל לרדת. הסף התחתון והעליון נקבעים באמצעות ניסויים והם ייחודיים לאורגניזם ספציפי.

ביופיקס

צבירת ימי מעלה מתחילה בתאריך הביופיקס (עוגן ביולוגי). הביופיקס יכול להיות אירוע ביולוגי או תאריך קלנדרי המאפשר את הישרדותו של האורגניזם. במקרה של אירוע ביולוגי, המגדלים נדרשים לסרוק את שדותיהם וגינותיהם כדי לתזמן את התרחשות האירוע. במקרים מסוימים יש צורך בהתקנת מלכודות ובדיקות תכופות של המלכודות כדי לקבוע את הביופיקס במדויק.

ניהול מזיקים משולב בשטח נרחבים

שיטות מדויקות להחלטה על לוחות הזמנים לטיפול פותחות את הדלת לשלל אפשרויות העצמה בניהול מזיקים. אחת האפשרויות המרגשות היא יישור לוחות הזמנים לטיפול בחוות וגנים שונים. קהילות של מגדלים יכולות לשקול את הנוהג לניהול מזיקים משולב בשטח רחב, פרדיגמה שבה מתואמות החלטות והזמנים של הדברה באיזורים התופסים שטח רחב. גישה זו יעילה במיוחד עבור מזיקים ניידים מכיוון שהיא מספקת שליטה טובה יותר במזיקים באזורים רחבים על ידי אלימינציה של נדידת המזיקים בין האזורים השונים.

ניטור ימי מעלה קל ואופטימיזציה של טיפול

אגריו מנגישה תחזיות מזג אוויר מדויקות והיפר-מקומיות, הזמינות בקלות לכל המגדלים. מודלים אלה של חיזוי מזג אוויר מספקים למגדלים שלנו תחזית מזג אוויר היפר-מקומית שעתית; התחזית ניתנת ברזולוציה של 3 ק"מ ולכן היא ספציפית לשדות וגינות אינדיבידואלים.

אנו עוזרים למגדלים לנטוש גיליונות אקסל מסורבלים ובמקום זאת לסמוך על האלגוריתמים שלנו שיעשו עבורם מעקב ימי מעלה קל ופשוט. אנו מחשבים את הצטברות ימי המעלה על סמך טמפרטורות שעתיות במקום הנוהג הנפוץ יותר לממוצע טמפרטורות נמוכות וגבוהות ביום. זה מבטיח תוצאות מדויקות יותר. אנו מנהלים את כל התהליך עבור המגדל באופן הבא:

  • התדריך היומי במסך הבית מורה למגדלים מהן פעולות הפיקוח וההתערבויות הנדרשות בתחומם. אלה מתעדכנים בזמן אמת בהתקדמות הצטברות ימי המעלה, תצפיות בשטח שנעשו על ידי המגדלים ותצפיות שנעשו על ידי חברי הקהילה הנמצאים בסמיכות.
  • אגריו מורה למגדלים מתי ואיך להתקין מלכודות כאלה, וכיצד להגדיר את הביופיקס
  • אגריו עוקבת אחר ימי המעלה על פי מודלים פונולוגיים מרובים התואמים מזיקים, מחלות ועשבים שונים בשדות וגינות שונים שהמגדל מנהל.
  • אנו משתמשים בביג-דאטה כדי לייעל את התחזיות שלנו ולהציע מודלים פנולוגים שמותאמים למיקומים השונים. אנו מאמתים את מודלי הפנולוגיה שלנו ברציפות ומתאימים אותם מתי ואיפה שזה נחוץ.
  • אנו מאמתים את מודלי הפנולוגיה שלנו באופן רציף ומתאימים אותם מתי ואיפה שזה נחוץ. בעזרת קהילת המשתמשים שלנו אנו מסוגלים לפתח מודלים פנולוגים מקומיים שהופכים מדויקים יותר עם הזמן.
  • אנו מרכזים את פעולות ההדברה המשולבות באזורים נרחבים ומציגים למשתמשים את המלצת הטיפול במועד.

דוגמא: עש התפוח

כדי להדגים כיצד טכנולוגיה זו יכולה לעזור למגדלים, אנו רוצים לדון במעקב אחר ימי המעלה בדוגמא ספציפית. נדון בניהול עש התפוח בבוסתני תפוחים.

זחלי עש התפוח הם מהמזיקים ההרסניים ביותר. למרות שהמזיק יכול לתקוף פירות שונים, הוא בעיקר פוגע בתפוחים. זהו המזיק העיקרי של תפוחים ויש לנהל אותו בכל בוסתן.

כדי לעקוב אחר נוכחותם של הבוגרים בפרדס, המגדלים צריכים להתקין מלכודות פרומון. מטרת המלכודת היא למשוך את זכרי העש, ויש להתקין אותם לפני השלב הוורוד של התפתחות ניצן התפוח. המשטח הפנימי של המלכודת מצופה בחומר דביק לאחיזת חרקים כאשר הם נופלים למלכודת. יש לבדוק את המלכודות בכל יום, ולספור את העשים הלכודים בכל אזור בנפרד. בסך הכל חמישה עשים שנלכדו במלכודת הם סף הגדרת הביופיקס; זה היום בו נתחיל להתחקות אחר ימי המעלה באפליקציה. הצטברות של ימי המעלה עוזרת לחזות מתי תקרה בקיעת הביצים ומתי יישום ההדברה יהיה היעיל ביותר.

לפני השלב הוורוד של התפתחות ניצני התפוחים, אגריו מודיעה למגדלים שיש להתקין מלכודות פרומונים. דף המידע מספק את כל ההוראות הנדרשות להתקנה. בנוסף, דף המידע מורה למגדלים אילו דרישות צריכות להתקיים בכדי להגדיר את הביופיקס.

מסך תדרוך יומי
דרישות ביופיקס
הוראות טיפול

לאחר הגדרת הביופיקס אגריו מתחילה לעקוב אחר ימי המעלה ומציגה אומדן של הזמן החזוי עד לביצוע הריסוס הבא, על המגדלים להתעדכן ולבצע את ההוראות בסעיף התדרוך היומי באפליקציה. התראות נשלחות כתזכורת כאשר אירועים חשובים קרבים. המטרה היא לרסס כאשר הביצים בוקעות, בשלב זה ישלחו הודעות למגדלים עם קישור לדף הטיפול המספק מידע על ההתערבות הנדרשת.

סיכום

ניטור ימי מעלה מסייע להימנע מניחושים בקביעת הזמן הדרוש להתערבות. אנו מצפים לראות אתכם ממנפים טכנולוגיה זו לניהול מזיקים חכם ויעיל בשדותיכם וגינותכם.

בינתיים, כמו תמיד, אנו מאחלים לכם קציר בשפע.