נימיות עפצים(נמטודות)

מחלקה: נמטודות
שם שגור: נימיות עפצים(נמטודות)
שם מדעי: מין מהסוג Meloidogyne
מארחים פוטנציאלים

אלפי מיני צמחים שונים לחקלאות וגינון, כולל גידולי שדה, ירקות, עשבי תיבול, דשאים וצמחי נוי.

מי אני?

נימיות עפצים(נמטודות) הן תולעים מיקרוסקופיות המסתמכות על המארח שלהן לצורך רבייה. תולעים אלו חיות באדמה ועלולות לפגוע קשות בשורשי הצמחים.

עם התקדמות ההדבקה, יווצרו בהדרגה עפצים לאורך שורשי הצמחים הנגועים. תסמינים אופייניים הם כלורוזיס של עלווה חדשה, פגיעה בצמיחה ופגיעה ביבול.

אמצעי טיפול

יש לחטא את כלי העיבוד אשר באו במגע עם קרקעות נגועות.

דרכי הטיפול האפקטיביות ביותר להדברת נמטודות יכללו ברובן יישום של חומרי הדברה דרך מערכת ההשקייה בשלב קדם שתילה. היישום יכול להתבצע לפני או במקביל לפעולת חיטוי קרקע סטנדרטית בה נעשה שימוש בתכשירי מתאם-סודיום.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

1,3 – דיכלורופרופן, דימתיל דיסולפיד, פלואנסולפון.

במקרים בהם אורך חיי הגידול והעונה נמשכים לאורך רוב השנה, ייתכן ויעלה הצורך לטפל עם קוטלי נמטודות הניתנים ליישום גם במהלך הגידול.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

אוקסמיל, קדוסאפוס, פנאמיפוס

בצילוס פירמוס

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות