పేనుబంకలు

Class: కీటకాలు
Common Name: పేనుబంకలు
Scientific Name: There are thousands of different species, several hundreds of which are a major threat to plants and cultural crops. A few examples include: Myzus persicae (Green peach aphid), Brevicoryne brassica (cabbage aphid), Macrosiphum rose, and Pemphigus populive
Potential Host:

Apple, beans, beet, cabbage, peppers, corn, basil, eggplants, mint, cucumbers, zucchini, potatoes, roses, peas, citrus, mango, peach, pumpkin, melons, and watermelons

Who Am I?

Aphids are small polyphagous (0.5-5 mm), sap sucking insects that come in various colors and shapes. Most aphids don’t have wings, but the ones that do range in colors from black, green, pink, yellow, etc. Aphids are one of the most widely distributed pests in the world.

Feeding can cause stunting and plant/leaf deformities such as curling, while honeydew secretions are a “fertile ground” and a major contributor for the development of sooty mold fungi that in turn can lead to a decrease in photosynthesis.

Aphids are a major vector for dozens of viruses. That alone is enough to put aphids at the top of the most globally, economically hazardous list for commercial crops.

Control Measures

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

లోపల నిర్మాణాలను పెంచుకోండి: నిర్మాణాన్ని మూసివేసి, వలలను రంధ్రాలు లేకుండా ఉంచండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

ఫ్లోనికామిడ్, పైమెట్రోజైన్, సల్ఫోక్సాఫ్లోర్, ఇమిడాక్లోప్రిడ్, థియామెథోక్సామ్, అసెటమిప్రిడ్, బైఫెన్థ్రిన్, సైపర్‌మెథ్రిన్, మరియు క్లోర్‌పైరిఫాస్.

అజాదిరక్టిన్, వేప నూనె, పైరెథ్రిన్స్, మరియు కొవ్వు ఆమ్లాల పొటాషియం ఉప్పు.

వాణిజ్యపరంగా లభించే చాలా ఉత్పత్తులు బ్యూవేరియా బాస్సియానా జాతి GHA లాంటి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శిలీంధ్రాలను మిళితం చేస్తాయి. పారాసైటాయిడ్ కందిరీగ మరియు అఫిడియస్ కోల్‌మని లాంటి ప్రయోజనకరమైన కీటకాలను ఏకీకృత చీడపీడల యాజమాన్యం (ఐపిఎం) లో క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తారు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery