Bệnh ghẻ trên cây táo

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh ghẻ trên cây táo
Tên khoa học: Venturia inaequalis
Cây trồng:

Apples

Tôi là ai?

Apple scab is a fungal disease of great agricultural importance and worldwide dispersion. Apple scab remains dormant on the plant debris of previous seasons. Infestations can occur anytime between the initial phase of fruit formation to the time when fruits are picked. A apple scab outbreak is triggered with wetting events and disperses and reproduces during through splashing water. Green to black circular spots with a dusty-like texture appear on leaves and fruits. If not properly treated, crops exhibit decreased photosynthesis, fruit tissue damage, and fruit deformation.

Các biện pháp kiểm soát:

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Cần sử dụng thuốc xịt tối thiểu từ 2 đến 3 lần vào những thời điểm thích hợp (từ lúc đâm chồi cho đến khi điều kiện thời tiết ổn định) để phòng ngừa. Nên xịt bổ sung cứ 8-10 ngày đối với những cây trồng bị gãy chồi trong các thời kỳ mưa.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

tebuconzole,trifloxystrobin, cyproconazole, azoxystrobin, captan, dithianon, bromuconazole, mancozeb, và sifenazolenoco.

Không sử dụng các sản phẩm dựa trên cùng một hoạt chất trong các đợt trị bệnh liên tiếp. Điều này có thể gây ra tình trạng kháng các thành phần cụ thể được sử dụng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh