ניקוד בקטרי

מחלקה: חידקים
שם שגור: ניקוד בקטרי
שם מדעי: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
מארחים פוטנציאלים

פלפל ועגבניה

מי אני?

ניקוד בקטרי הוא מחלה נפוצה של פלפלים ועגבניות המופיעה ברחבי העולם ומעדיפה לחות גבוהה ותנאי מזג אוויר חמים. זרעים מזוהמים ופסולת צמחים נגועים מעונות קודמות הם מקורות נפוצים לזיהום. החיידק נכנס לרקמות הצמח דרך סטומטים והידאתודים או דרך רקמות פצועות. התסמינים יופיעו תוך שבוע אם התנאים מתאימים. לאחר חדירת ניקוד בקטרי לשדה, החיידקים יכולים להתפשט מצמח לצמח דרך מים מותזים, כל עבודה מזוהמים ועובדים בשטח.

הסימפטומים הראשוניים כוללים היווצרות כתמים ספוגים במים בעלווה, אשר הופכים לכהים עם הזמן. עלים תחתונים נוטים לסבול הכי הרבה ונופלים מצמחים כאשר הנגיעות גבוהות. עלים מושפעים עשויים להפגין כלורוזיס, בעוד שהכתמים עצמם מוקפים לפעמים בהילות צהובות. כתמים קטנים מאורכים, חומים-שחורים עשויים להתפתח על עלי הכותרת ולאורך הגבעולים. עם התקדמות המחלה, הכתמים מכסים יותר משטח העלווה אשר בסופו של דבר מתחברים ויוצרים אזורים נמקיים גדולים. הסימפטומים על הפרי מתבטאים כגלדים קטנים וחומים בצורה לא סדירה.

אמצעי טיפול

הקדימו תרופה למכה: פשוט יותר, חסכוני וקל יותר לגבור על נגיעות ולמנוע נזק לגידול במהלך שלב הנגיעות הראשוני. סגלו לעצמכם הרגל ופעלו באופן שגרתי לניטור השדה באופן קבוע וחפשו צמחים עם הסימפטומים אשר הוצגו כאן .

ככלל ובדומה לאוסף גדול של מחלות המתפתחות תחת תנאי לחות גבוהה, ניתן לנקוט בפעולות שונות במהלך הגידול על מנת להפחית את סיכוי המדבק הראשוניים, למנוע התפרצות או לצמצם התפשטות:

יש להקפיד על מרווחי השתילה המומלצים: הימנעו משתילה צפופה מדי על מנת לאפשר חדירה מיטבית של אור לסביבת הגידול, דבר אשר יזרז ייבוש מהיר של העלווה, הפירות והקרקע בימי מזג אוויר סגרירי ולח.

סניטציה: להוצאה וניקוי של פסולת צמחית מסביבת הגידול הקרובה במהלך העונה ישנו משקל רב. ציוד חקלאי אשר בא במגע עם חלקי צמחים נגועים יש לחטא. הימנעו מלבוא במגע עם הצמחים כל עוד אלו עדיין רטובים, הגבילו ככל הניתן את הכניסה והמעבר של ציוד והדריכו את העובדים שבחלקה לא עוברים כל עוד העלים רטובים.

שיפור זרימת האוויר: במבנים סגורים ניתן לפתוח וילונות ופתחי אוורור ובכך לקצר את משך הזמן בו העלווה רטובה.

ניקוז קרקע מיטבי: נוכחותם של מקווי מים עומדים כדוגמת שלוליות בין אם מגשם ובין אם התהוו עקב דליפות במערכת ההשקייה, הינם גורמי סיכון להתפרצות המחלה.

טכניקות אחרות להורדת לחות כוללות כיסוי הקרקע עם יריעות פוליאתילן כדי להפחית התאדות.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

מלח אשלגן מבוסס חומצה זרחיתית, תכשירים נחושת למיניהם(נחושת הידרוקסיד, נחושת אוקסיד ועוד)

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות