Bệnh đốm trên chuối

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh đốm trên chuối
Tên khoa học: Metulocladosporiella (Cladosporium) musae, Periconiella sapientumicola, Michloridium musae, Veronaea musa, Mycosphaerella musae, Colletotrichum musae, and Fusarium species are all fungi able to cause leaf speckle.
Cây trồng:

Banana

Tôi là ai?

Banana leaf speckle is a common general name given to several species of fungi that are capable of reflecting diffused circular or irregular blotches on banana leaves that come in many colors such as grey, brown, and black. The blotches tend to appear on the underside of older leaves and can reach up to 5 cm in diameter. The fungi spread with the aid of wind and rain. The fungi favors cool weather, high rainfall, and a high level of shade that can usually be found where close planting took place.

In general, banana leaf speckle is regarded as having a low risk and impact on yields. However in severe cases, if the banana leaf speckle is not controlled, the plant may suffer a loss of leaves.

*A disease known as “fruit speckle” also exists and should not to be confused with banana leaf speckle.

Các biện pháp kiểm soát:

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

azoxystrobin, propiconazole, tridemorph, hỗn hợp bordeaux, và các sản phẩm có gốc từ đồng.

Lưu ý: Phải phun toàn bộ tán cây.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh