כתמי עלה חומים

מחלקה: פטריות
שם שגור: כתמי עלה חומים
שם מדעי: Cochliobolus miyabeanus, Luttrellia oryzae, and Bipolaris oryzae
מארחים פוטנציאלים

Rice

סימפטומים:

The symptoms on leaves are round or oval brown spots with yellow halos. The disease can cause significant economic losses if not controlled. Eventually, it will manifest on glumes and seeds that lead to yield reduction.

מי אני?

Brown leaf spot is a fungal disease that affects rice fields all over the world. Brown leaf spot favors high humidity, but is capable of developing in a range of temperatures. The fungi is more common in unflooded fields and where soils suffer nutrient-deficiencies. Important sources of brown leaf spot outbreaks are infected seeds in which the fungi are able to survive for several years and the air through the aid of wind.

אמצעי טיפול

הקדימו תרופה למכה: פשוט יותר, חסכוני וקל יותר לגבור על נגיעות ולמנוע נזק לגידול במהלך שלב הנגיעות הראשוני. סגלו לעצמכם הרגל ופעלו באופן שגרתי לניטור השדה באופן קבוע וחפשו צמחים עם הסימפטומים אשר הוצגו כאן .

שימוש בזרעים וחומר צמחי איכותי, ברמה גבוהה, לגביו קיים אישור והתחייבות כי הינו נקי מכל נגע, הוא דבר בסיסי ומומלץ תמיד.

עשו שימוש בזני צמחים וזרעים אשר ניחנו בעמידות למחלה.

יש להקפיד על מרווחי השתילה המומלצים: הימנעו משתילה צפופה מדי על מנת לאפשר חדירה מיטבית של אור לסביבת הגידול.

דשנו כהלכה: שמרו על דישון מאוזן ופעלו לפי ההמלצות. לדישון יתר בחנקן נטייה להעצים ולחזק נגיעות חדשה של שידפון האורז, אך לעיתים לא יתרום להגדלה משמעותית ביבול.

סניטציה: שמרו על סביבת גידול קרובה נקייה מעשביה, פסולת צמחית והסירו חלקי צמח פגועים כגון פרי רקוב או פצוע וענפים שבורים או לא רצויים.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

פרופיקונזול, איפרודיון, מטומינוסטרובין, אזוקסיסטרובין, קרבנדזים.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות