Bệnh đốm nâu lá

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh đốm nâu lá
Tên khoa học: Cochliobolus miyabeanus, Luttrellia oryzae, and Bipolaris oryzae
Cây trồng:

Rice

Triệu chứng:

The symptoms on leaves are round or oval brown spots with yellow halos. The disease can cause significant economic losses if not controlled. Eventually, it will manifest on glumes and seeds that lead to yield reduction.

Tôi là ai?

Brown leaf spot is a fungal disease that affects rice fields all over the world. Brown leaf spot favors high humidity, but is capable of developing in a range of temperatures. The fungi is more common in unflooded fields and where soils suffer nutrient-deficiencies. Important sources of brown leaf spot outbreaks are infected seeds in which the fungi are able to survive for several years and the air through the aid of wind.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Luôn khuyến nghị trồng hạt giống chất lượng cao, không nhiễm bệnh.

Sử dụng các giống cây trồng và hạt giống kháng bệnh.

Duy trì Không gian Phù hợp: Tránh trồng với mật độ quá lớn để ánh sáng có thể xuyên qua.

Bón phân Đầy đủ: Việc lạm dụng phân đạm thường không làm tăng đáng kể năng suất và có thể làm tăng số cây nhiễm bệnh đạo ôn mới.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

propiconazole, iprodione, metominostrobin, azoxystrobin, và carbendazim.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh