Bệnh vi-rút khảm lá dưa chuột (CMV)

Lớp học: Virus
Tên gọi chung: Bệnh vi-rút khảm lá dưa chuột (CMV)
Cây trồng:

Almost all cucurbits, cucumber, spinach, banana, melons, peppers, squash, tomato, lupins, beans, carrot, celery, lettuce, spinach, beet, many ornamentals, bedding plants, and more

Tôi là ai?

Cucumber mosaic virus, from the cucumovirus genus, is common worldwide in both temperate and tropical climates, but cannot survive in extremely dry conditions. Infection results in severe damage to host plants. The symptoms induced by CMV includes light green–dark green mosaics, generalized chlorosis, stunting, leaf filiformism, and local chlorotic and are host specific.

CMV is transmitted by Aphids and parasitic weeds. In lab conditions, the virus can be transmitted mechanically through plant sap and is seedborne. The large number of CMV hosts allows it to overseason from one crop to another by potentially surviving in plant roots.

Các biện pháp kiểm soát:

Không có phương pháp trị vi-rút. Không thể chữa khỏi bệnh cho cây trồng bị nhiễm bệnh; do đó, cần tập trung vào việc ngăn chặn sự bùng phát vi-rút. Nếu chỉ có một vài cây trồng bị nhiễm bệnh, thì nên loại bỏ những cây trồng đó ra khỏi ruộng.

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Hàng tuần, theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm côn trùng mang mầm bệnh.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

flonicamid, pymetrozine, sulfoxaflor, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid, bifenthrin, cypermethrin, và chlorpyrifos.

azadirachtin, dầu neem, pyrethrins, và muối kali axit béo.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh