וירוס תפיחת הענפים של הקקאו

מחלקה: וירוסים
שם שגור: וירוס תפיחת הענפים של הקקאו
מארחים פוטנציאלים

Cacao

מי אני?

Cacao swollen shoot virus is primarily transmitted by different species of mealybugs that feed on the sap of cacao trees.

Female adult mealybugs can crawl across branches of overlapping trees and spread the virus. Although, even relatively distant trees are in danger of infection; ants are attracted to honeydew secretions produced by feeding mealybug and can move the mealybugs great distances. Once infected, trees are usually killed within several years.

Symptoms are diverse and will vary from one cacao variety to another. They can include discoloration of foliage, reddening of young leaf veins, chlorosis, small distorted pods, swelling of stems, and die back.

אמצעי טיפול

סניטציה: שמרו על סביבת גידול קרובה נקייה מעשביה, פסולת צמחית והסירו חלקי צמח פגועים כגון פרי רקוב או פצוע וענפים שבורים או לא רצויים.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

סולפוקספלור, ספירוטטרמט, בופרופזין, מיצוי צמח כף-אווז, כלורופריפוס, אימידקלופריד, תיאמטוקסם, אצטאמיפריד, תיאכלופריד

שמן נים, שמן עץ התה, שמן מינראלי , דטרגנט

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות