Bệnh vi-rút sưng chồi cacao

Lớp học: Virus
Tên gọi chung: Bệnh vi-rút sưng chồi cacao
Cây trồng:

Cacao

Tôi là ai?

Cacao swollen shoot virus is primarily transmitted by different species of mealybugs that feed on the sap of cacao trees.

Female adult mealybugs can crawl across branches of overlapping trees and spread the virus. Although, even relatively distant trees are in danger of infection; ants are attracted to honeydew secretions produced by feeding mealybug and can move the mealybugs great distances. Once infected, trees are usually killed within several years.

Symptoms are diverse and will vary from one cacao variety to another. They can include discoloration of foliage, reddening of young leaf veins, chlorosis, small distorted pods, swelling of stems, and die back.

Các biện pháp kiểm soát:

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

sulfoxaflor, spirotetramat, buprofezine, chiết xuất chenopodium, chlorpyrifos, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid, và thiachloprid.

dầu neem, dầu cây chè, dầu khoáng, và chất tẩy rửa (xà phòng công nghiệp) được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nông nghiệp.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh