וירוס קיפול העלים של הצ'ילי

מחלקה: וירוסים
שם שגור: וירוס קיפול העלים של הצ'ילי
מארחים פוטנציאלים

Peppers (mainly chili)

מי אני?

Chili leaf curl virus is transmitted by whiteflies (Bemisia tabaci) and is a serious threat to chili fields. Symptoms include the upward curling of leaves, plant stunting, and yield reductions.

אמצעי טיפול

אין בנמצא טיפולים יעילים כנגד וירוסים. צמחים נגועים לא ניתנים לריפוי; אי לכך, יש למקד מאמצים בפעולות מניעה. כאשר מספר הצמחים הנגועים הינו נמוך, מומלץ להוציאם מהחלקה.

עשו שימוש בזני צמחים וזרעים אשר ניחנו בעמידות למחלה.

גידול בבתי צמיחה: הקפידו על מבנה סגור, בדקו שלמותן של רשתות, יריעות פלסטיק ופעלו לתקן חורים וקרעים.

עשו שימוש בציוד נוסף (כדוגמת מלכודות ניטור) אשר נועד לסייע במעקב אחר אוכלוסיית המזיק.

טפלו להפחתת אוכלוסיית כנימת עש הטבק באמצעות יישומים תכופים של קוטלי חרקים מבוססי סיפרמיטרין, דלטמטרין, ביפנתרין, דיאפנתיורון, תיאמטוקסם, אימידקלופריד, אצטאמיפריד, בופרופזין, ספירומסיפן, סיאנטרניליפרול, ספירוטטרמט ואף תרכובות סינטטיות מבוססות על מיצוי צמח כף-אווז

אזדירכטין, סבון קוטל חרקים ופטריות(potassium salt of fatty acids), בוואריה באסיאנה, שמן נים ושמנים צמחיים אחרים

אקרית הסבירסקי הינה אקרית טורפת ומועיל חשוב בהפחתת אוכלוסיית עש הטבק הניתנת לקנייה מסחרית.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות