ఆర్మీవార్మ్ పతనం

Class: కీటకాలు
Common Name: ఆర్మీవార్మ్ పతనం
Scientific Name: Spodoptera frugiperda
Potential Host:

Fall armyworm affects over 80 different plant species. The following are important hosts: maize, rice, cotton, peanuts, soy, alfalfa, sorghum, sugarcane, bermuda grass, tomatoes, peppers, potatoes, eggplant, and tobacco.

Who Am I?

Fall armyworm (FAW) is a species of moth and a member of the Lepidoptera. It feeds on the leaves and stems of more than 80 plant species and causes major damage to economically important crops.

FAW is regarded as a highly invasive species due to its ability to spread and reproduce quickly; female’s can lay over 1000 eggs during her lifespan. The lifecycle of FAW includes: egg, sex larval stages, pupa, and adult moth. The larvae stage is responsible for damaging the crop, and the adult moths move in the direction of the wind, which can reach up to 100 km a day. The adult moth is nocturnal (active at night).

Control Measures

బిటి-రకాలు అని పిలువబడే జన్యుమార్పిడి మొక్క రకాలను ఉపయోగించండి.

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

గ్రూప్ 1: సైపర్‌మెథ్రిన్, లాంబ్డా సిహలోథ్రిన్, బైఫెన్థ్రిన్, బెటా సిఫ్లుథెరైన్, మరియు డెల్టామెట్రిన్

గ్రూప్ 2: క్లొరాన్‌ట్రానిలిప్రోల్ మరియు ఫ్లుబెండమైడ్

గ్రూప్ 3: ల్యుఫెన్యురాన్, టెఫ్లూబెంజ్యురాన్, మరియు మెథాక్సీఫెనోజైడ్

గ్రూప్ 4: పైరిడలిల్

గ్రూప్ 5: ఇండోక్సాకార్బ్

గ్రూప్ 6: అసెటమిప్రిడ్

గ్రూప్ 7: ఎమామెక్టిన్ బెన్జొయేట్

గ్రూప్ 8: మెథోమిల్

గ్రూప్ 9: క్లోర్‌పైరిఫాస్

స్పైనోసాడ్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు మరియు బాసిల్లస్ తురింగియెన్సిస్.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery