Sâu keo mùa thu

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Sâu keo mùa thu
Tên khoa học: Spodoptera frugiperda
Cây trồng:

Fall armyworm affects over 80 different plant species. The following are important hosts: maize, rice, cotton, peanuts, soy, alfalfa, sorghum, sugarcane, bermuda grass, tomatoes, peppers, potatoes, eggplant, and tobacco.

Tôi là ai?

Fall armyworm (FAW) is a species of moth and a member of the Lepidoptera. It feeds on the leaves and stems of more than 80 plant species and causes major damage to economically important crops.

FAW is regarded as a highly invasive species due to its ability to spread and reproduce quickly; female’s can lay over 1000 eggs during her lifespan. The lifecycle of FAW includes: egg, sex larval stages, pupa, and adult moth. The larvae stage is responsible for damaging the crop, and the adult moths move in the direction of the wind, which can reach up to 100 km a day. The adult moth is nocturnal (active at night).

Các biện pháp kiểm soát:

Sử dụng các giống cây trồng biến đổi gen được gọi là giống Bt.

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

Group 1: cypermethrin, lambda cyhalothrin, bifenthrin, beta cyflutherine, và deltametrin

Group 2: chlorantraniliprole và flubendamide

Group 3: lufenuron, teflubenzuron, và methoxyfenozide

Group 4: pyridalyl

Group 5: indoxacarb

Group 6: acetamiprid

Group 7: emamectin benzoate

Group 8: methomyl

Group 9: chlorpyrifos

Các sản phẩm có gốc từ Thuốc spinosad và Chế phẩm bacillus thuringiensis.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh