rầy xanh cắn lá nho

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: rầy xanh cắn lá nho
Tên khoa học: Different species in the Cicadidae and Cicadellidae families
Cây trồng:

Grape

Tôi là ai?

Grape leafhoppers spend winter in plant debris around the vineyard until springtime when temperatures increase significantly. Grape leafhoppers feed on wild weeds shortly before they swarm into vineyards after bud break and as new green foliage appears.

In general, nymphs and adults are similar and both are sap-sucking insects that pierce into the soft tissues of plants. Grape leafhoppers feeding can lead to a wide spectrum of symptoms that vary from one variety to another, such as tiny yellow or white dots on leaves, curling or folding of leaves, yellowing of leaf edges, and even decreased rates of plant growth. It is important to note that as the season progresses, late-ripening varieties are more susceptible to grape leafhoppers.

Many leafhopper species can transmit important plant diseases such as Pierce’s disease (xylella fastidiosa) and different phytoplasmas comprising the “Grapevine Yellows” complex, such as bois noir (blackwood disease) and flavescence dorée. It is difficult to differentiate between leafhopper species with eyesight.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

flonicamid, buprofezine, sulfoxaflor,imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, bifenthrin, deltametrin, chlorpyrifos, và dimethoate.

dầu neem và dầu khoáng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh