Bệnh cuốn lá nho

Lớp học: Virus
Tên gọi chung: Bệnh cuốn lá nho
Cây trồng:

Grapes

Tôi là ai?

Grapevine leafroll disease is actually a group of viruses found throughout the world. The disease is transmitted by the grapevine mealybug called planococcus ficus. Approximately one hour of feeding upon infected vines is enough for mealybugs to contract the virus.

Mealybugs lose the ability to infect new vines with grapevine leafroll disease after four days of contracting it. The virus does not transfer from the adult female to her offspring.

The movement of mealybugs in the vineyard is partially independent and partially passive (with the aid of ants), which could explain some of the spreading patterns. The virus tends to first spread from one infected vine to another vine in the same row. The introduction of the disease to different adjacent rows takes place later on. Introduction of the disease in healthy, virus-free vineyards is caused by the mealybug vector.

Vines infected with the disease exhibit a reduction in the quantity and quality of fruit that comes from an overall decrease in the contents and accumulation rates of sugars. Generally speaking, wine grape varieties are found to be less tolerant to the effects of the disease; therefore, wine grape varieties suffer significant yield losses.

The symptoms vary in red and white varieties. In red varieties, it is common to see interveinal reddening of the leaves, a state when leaves become red though the veins remain green. In white varieties, the symptoms are fewer and less defined such that it may include mild chlorosis and curling of leaf edges. In some cases, symptoms aren’t clear enough.

Quick tip: It is easy to confuse symptoms of the virus with those of magnesium deficiency. There is no treatment for the virus; therefore, it is not possible to cure a diseased vine.

Các biện pháp kiểm soát:

Không có phương pháp trị vi-rút. Không thể chữa khỏi bệnh cho cây trồng bị nhiễm bệnh; do đó, cần tập trung vào việc ngăn chặn sự bùng phát vi-rút. Nếu chỉ có một vài cây trồng bị nhiễm bệnh, thì nên loại bỏ những cây trồng đó ra khỏi ruộng.

Sử dụng các kỹ thuật giám sát sâu hại (như bẫy) để theo dõi quần thể côn trùng.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

sulfoxaflor, spirotetramat, buprofezine, chiết xuất chenopodium, chlorpyrifos, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid, và thiachloprid.

dầu neem, dầu cây chè, dầu khoáng, và chất tẩy rửa (xà phòng công nghiệp) được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nông nghiệp.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh