Chấn thương thuốc diệt cỏ

Lớp học: thương nhân tạo
Tên gọi chung: Chấn thương thuốc diệt cỏ
Cây trồng:

All crops

Nói ngắn gọn:

Herbicide injury occurs after plants come in contact with herbicides.

Herbicide injury symptoms vary significantly between different crops and substances. However, the symptoms will usually include a rapid, sweeping change to most plants in the field in the form of deformed or distorted plant parts (especially newer foliage) and necrosis (seen on the tips or margins of leaves).

Reasons:

*Improper use: Applying off label brands, overdosing plants with chemicals, and applying concentrations that are too high.

*Splashes of sprayed applications and air drifts contaminate cultivated crops.

*Substances in the soil accumulate past a safe threshold.

Các biện pháp kiểm soát:

Không có biện pháp kiểm soát; do đó, cần tập trung vào việc phòng ngừa.

Luôn đọc nhãn sản phẩm và thực hiện theo nội dung ghi trên nhãn sản phẩm. Không phun trong điều kiện gió mạnh. Không trộn hai chất với nhau trừ khi có hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. Phun thử các hóa chất trên một lượng nhỏ cây trồng trước sau đó đợi tối thiểu 24 giờ để theo dõi tác dụng phụ trên cây trồng. Cần thực hiện việc này trước khi sử dụng hóa chất cho đa số cây trồng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh