מנהרן

מחלקה: חרקים
שם שגור: מנהרן
שם מדעי: A group of insects from several different orders. An important genus is the liriomyza.
מארחים פוטנציאלים

Wide range of ornamental and cultural crops: cucumber, basil, mint, parsley and other fresh herbs, tomato, citrus, eggplant, bean, pea, watermelon, melon and other cucurbitaceae members, decorative flowers like chrysanthemum and roses

מי אני?

Leafminers are insects belonging to different orders: sawflies belong to hymenoptora, flies belong to the order of diptera, and moths that belong to the order lepidoptera. Together, they form a large group of plant pests that are important to cultural crops around the world. Standing out are three flies species: liriomyza trifolii, liriomyza nuidobrensis, and liriomyza bryoniae. Another famous member of the group, but perhaps less intimidating, is the citrus leafminer (phyllocnistis citrilla.)

Feeding patterns are important in helping identify the genus and the species, and it is quiet characteristic. Leafminers are year-long pests that favors warm environments.

The first signs of infestation are tiny yellow dots upon leaves upper surfaces. The spots depict where the female laid her eggs. A week after, maggots begin eating their way inside the leaf tissue thus creating those complex tunnels we recognize so easily. The tunnel provides sufficient living conditions for the larvae. In the following 10 days, the tunnel gets wider and longer. Eventually maggots pop out and fall to the ground where they'll complete their metamorphosis and turn into a fly after another 10 days.

It's larvae stage is the one responsible for the actual damage. In a large enough population, it can cause a significant drop in yields due to sabotaging photosynthesis. Another form of damage occurs when the beauty of ornamental plants is ruined or when the look of fresh herbs is degraded, thus making it hard for growers to market them.

אמצעי טיפול

גידול בבתי צמיחה: הקפידו על מבנה סגור, בדקו שלמותן של רשתות, יריעות פלסטיק ופעלו לתקן חורים וקרעים.

הקדימו תרופה למכה: פשוט יותר, חסכוני וקל יותר לגבור על נגיעות ולמנוע נזק לגידול במהלך שלב הנגיעות הראשוני. סגלו לעצמכם הרגל ופעלו באופן שגרתי לניטור השדה באופן קבוע וחפשו צמחים עם הסימפטומים אשר הוצגו כאן .

מנהרנים הם שם כולל לקבוצה של מזיקים המכילה חרקים מסדרות שונות בהן מיני זבובאים אך גם מיני עשים. יעילותם של תכשירי ההדברה כנגד מנהרנים תלויה בסוג המזיק ועמידותו לחומר אשר התפתחה במרוצת השנים.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

בהדרים נפוצים הם תכשירים מבוססי: אימידקלופריד, אבמקטין ו אצטאמיפריד

בגידולי ירקות: תכשירים מבוססי כלוראנתראניליפרול, מילבמקטין, סירומזין ו תיוציקלם הידרוזן אוקסלט.

ספינוזד-based products.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות