Bệnh thiếu magiê (Mg)

Lớp học: Rối loạn dinh dưỡng
Tên gọi chung: Bệnh thiếu magiê (Mg)
Triệu chứng:

The plant will prioritize magnesium supply to young leaves; therefore, signs of deficiency first manifest in older leaves.

The main symptoms are interveinal chlorosis of older leaves, which means that the tissue between the veins turns yellow in color, while the veins remain green. Severe deficiency may cause stunting. Symptoms vary across different crops, but it is common for chlorosis to begin on the tips of older leaves and progress around the leaf margins inwards, towards the petiole.

Nói ngắn gọn:

Magnesium is a macronutrient that is the central molecule in chlorophyll and essential for stabilization of other macromolecule such as nucleic acids. Plants absorb magnesium through their roots in the form of Mg2+. Once inside, magnesium is relatively mobile and translocates from older parts to younger parts of the plant if necessary such as with a deficiency.

Deficiency occur most frequently in acidic soils and soils containing high amounts of potassium fertilizer.

Các biện pháp kiểm soát:

Sử dụng phân bón có chứa magiê sunfat (MgSO4).

Trước khi trồng, trộn đá vôi đôlômit vào đất; đây là phương pháp tiết kiệm chi phí khi bổ sung magiê.

Phân magiê có độ hòa tan trong nước rất khác nhau dù là được phun hay trộn vào đất. Điều này ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ magiê của cây trồng.

Xin lưu ý rằng nước tưới có thể chứa một lượng đáng kể Mg2+, luôn có sẵn cho cây trồng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh