מחסורי מגנזיום

מחלקה: ליקוים תזונתיים
שם שגור: מחסורי מגנזיום
סימפטומים:

The plant will prioritize magnesium supply to young leaves; therefore, signs of deficiency first manifest in older leaves.

The main symptoms are interveinal chlorosis of older leaves, which means that the tissue between the veins turns yellow in color, while the veins remain green. Severe deficiency may cause stunting. Symptoms vary across different crops, but it is common for chlorosis to begin on the tips of older leaves and progress around the leaf margins inwards, towards the petiole.

בקצרה:

Magnesium is a macronutrient that is the central molecule in chlorophyll and essential for stabilization of other macromolecule such as nucleic acids. Plants absorb magnesium through their roots in the form of Mg2+. Once inside, magnesium is relatively mobile and translocates from older parts to younger parts of the plant if necessary such as with a deficiency.

Deficiency occur most frequently in acidic soils and soils containing high amounts of potassium fertilizer.

אמצעי טיפול

השתמש בדשנים המכילים מגנזיום גופריתי(MgSO4)

בעולם מקובל כי ניתן גם להוסיף מגנזיום בעזרת הטמעת דולומיט למצע הגידול לפני שתילה.

בין אם בריסוס או בהטמעה לקרקע, ישנו שוני רב בין מסיסות דשנים המכילים מגנזיום; דבר המשפיע על יכולת קליטתם על ידי הצמח. כמוכן, יש לזכור כי מי ההשקייה אף הם יכולים להכיל כמות משמעותית של מגנזיום בצורה הזמינה לצמח..

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות