כנימות קמחיות

מחלקה: חרקים
שם שגור: כנימות קמחיות
שם מדעי: Members of the Pseudococcidae and Putoidae families
מארחים פוטנציאלים

Apple, grapevines, peppers, eggplant, basil, mint, sage, papaya, cucumber, potatoes, barbary fig (and other cactaceae members), rose, mango, pineapple, squash, citrus, sugarcane, coffee, palms, cassava, sunflower, pear, blueberry, raspberry, mulberry, banana, and cocoa

סימפטומים:

They feed on the phloem by sucking sap from plants. Symptoms appear as small white patches on stems and fruits, followed by the formation of honeydew and the development of sooty mold near infected areas. Mealybugs are known for their ability to transmit plant viruses and can cause heavy losses to economically important crops.

מי אני?

Considered to be a soft scale insects, mealybugs derived their name from their appearance. Usually, mealybugs are covered with a sticky wax floury or cornmeal-like whitish powder. Some species reproduce sexualy, while others are parthenogenic. Mealybugs may be oviparous, viviparous, or ovoviviparous. Their eggs are usually laid in loose masses of cottony wax ovisacs. The flowering and fruiting phases of plants help support a larger mealybug population.

Mealybug species of economical importance include: pink hibiscus mealybug, miscanthus mealybug, papaya mealybug, vine mealybug, and citrus mealybug.

אמצעי טיפול

אופן ההתמודדות בכנימות קמחיות תלוי הן בצמח הפונדקאי ובמידת מה גם במין הכנימה. יחד עם זאת, ישנם עקרונות הניתנים להכללה.

עשו שימוש בציוד נוסף (כדוגמת מלכודות ניטור) אשר נועד לסייע במעקב אחר אוכלוסיית המזיק.

עשו שימוש במלכודות המיועדות ללכידה המונית, אלו יכולות להוות אלטרנטיבה טובה לטיפולי ריסוס קונבנציונליים רק כאשר הן מלוות ונתמכות בשגרת ניטור קפדני.

טיפול בנמלים: נמלים מסייעות לתנועה והתבססות של כנימות קמחיות בשטח, הן נמשכות לסוכרים(טל- דבש) המופרשים כתוצאה מפעילות הכנימות הניזונות מן הצמחים וידועות כבעלות השפעה מדכאת על פעילותם של מספר חרקים מועילים המהווים אויבים טבעיים לכנימות קמחיות.

סניטציה: שמרו על סביבת גידול קרובה נקייה מעשביה, פסולת צמחית והסירו חלקי צמח פגועים כגון פרי רקוב או פצוע וענפים שבורים או לא רצויים.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

סולפוקספלור, ספירוטטרמט, בופרופזין, מיצוי צמח כף-אווז, כלורופריפוס, אימידקלופריד, תיאמטוקסם, אצטאמיפריד, תיאכלופריד

שמן נים, שמן עץ התה, שמן מינראלי , דטרגנט

חרקים מועילים ובניהם הצרעה ה- צרעה טפילית אנאגירוס, וכן צרעה טפילית leptomastix dactylopii ו – מושית הקריפטולמוס נמצאים בשימוש נרחב כחלק מאסטרטגיות של הדברה משולבת(IPM).

לפני פיזור חרקים מועילים, אם קיימת נוכחות משמעותית של נמלים בסביבה המטופלת, מומלץ ראשית לטפל בה.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות