Rầy bông

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Rầy bông
Tên khoa học: Members of the Pseudococcidae and Putoidae families
Cây trồng:

Apple, grapevines, peppers, eggplant, basil, mint, sage, papaya, cucumber, potatoes, barbary fig (and other cactaceae members), rose, mango, pineapple, squash, citrus, sugarcane, coffee, palms, cassava, sunflower, pear, blueberry, raspberry, mulberry, banana, and cocoa

Triệu chứng:

They feed on the phloem by sucking sap from plants. Symptoms appear as small white patches on stems and fruits, followed by the formation of honeydew and the development of sooty mold near infected areas. Mealybugs are known for their ability to transmit plant viruses and can cause heavy losses to economically important crops.

Tôi là ai?

Considered to be a soft scale insects, mealybugs derived their name from their appearance. Usually, mealybugs are covered with a sticky wax floury or cornmeal-like whitish powder. Some species reproduce sexualy, while others are parthenogenic. Mealybugs may be oviparous, viviparous, or ovoviviparous. Their eggs are usually laid in loose masses of cottony wax ovisacs. The flowering and fruiting phases of plants help support a larger mealybug population.

Mealybug species of economical importance include: pink hibiscus mealybug, miscanthus mealybug, papaya mealybug, vine mealybug, and citrus mealybug.

Các biện pháp kiểm soát:

Các phương pháp để quản lý rầy bông thay đổi tùy theo cây ký chủ và chi của cây ký chủ ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, một số biện pháp được sử dụng rộng rãi.

Sử dụng các kỹ thuật giám sát sâu hại (như bẫy) để theo dõi quần thể côn trùng.

Sử dụng các bẫy có bán trên thị trường được thiết kế để bẫy hàng loạt. Bẫy là một phương pháp thay thế hợp lý cho các phương pháp diệt trừ thông thường khi và chỉ khi chúng đi kèm với một thói quen theo dõi có hệ thống.

Kiểm soát: Kiến hỗ trợ mở rộng và tập hợp các đàn rầy bông. Kiến bị thu hút bởi dịch ngọt do rầy bông tiết ra và có thể có tác dụng ngăn chặn đối với kẻ thù của rầy bông.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

sulfoxaflor, spirotetramat, buprofezine, chiết xuất chenopodium, chlorpyrifos, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid, và thiachloprid.

dầu neem, dầu cây chè, dầu khoáng, và chất tẩy rửa (xà phòng công nghiệp) được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nông nghiệp.

Các loại côn trùng hữu ích có bán trên thị trường chẳng hạn như Kiến vàng anagyrus pseudococci, Rệp sáp leptomastix dactylopii, và giai đoạn ấu trùng của động vật ăn thịt bọ rùa Bọ cánh cứng ăn thịt.

*Lưu ý: Đặc biệt khuyến khích việc kiểm soát quần thể kiến trước khi thả các kẻ thù rầy bông tự nhiên.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh