Bướm đêm

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Bướm đêm
Tên khoa học: Members of the Lpidoptera order
Cây trồng:

Countless plants and cultural crops

Tôi là ai?

Lepidoptera is a large group of insects containing tens of thousands of different species categorize into dozens of superfamilies, some of which consist of several different families. The Noctuoidea superfamily is the most well-known; it includes the Noctuidae family, commonly known as owlet moths, cutworms, and armyworms.

Damage to plants is caused by moth larvaes (caterpillars) as a result of feeding on the different parts of the plants. Moth caterpillars are major agricultural pests with worldwide dispersion. Notorious moth species include: the gypsy moth, tuta absoluta, fall armyworm, beet armyworm, and the African cotton leafworm.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

flubendamide, methoxyfenozide, chlorantraniliprole, pyridalyl, lambda cyhalothrin, indoxacarb, bifenthrin, lufenuron, cypermethrin, emamectin benzoate, và teflubenzuron.

Các sản phẩm có gốc từ Thuốc spinosad và Chế phẩm bacillus thuringiensis.

Bọ cánh gân xanh (Bọ chrysoperla carnea), một số loài cú, và các loài chim khác, và trong một số trường hợp bao gồm cả dơi.

Không sử dụng các sản phẩm dựa trên cùng một hoạt chất trong các đợt trị bệnh liên tiếp. Điều này có thể gây ra tình trạng kháng các thành phần cụ thể được sử dụng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh