Bệnh thiếu nitơ (N)

Lớp học: Rối loạn dinh dưỡng
Tên gọi chung: Bệnh thiếu nitơ (N)
Triệu chứng:

The main symptom is leaf chlorosis. Individual leaves will become pale and yellow. In cereals, yellow discoloration from the leaf tip creates a “V” shape.

Nói ngắn gọn:

Nitrogen is a macronutrient that all plants need and is a key component in many important organic compounds such as amino acids, nucleic acids, and proteins.

Nitrogen uptake in plants occurs in the form of NO3− (ammonium nitrate), NH4+ from the soil, or N2 from the atmosphere with the aid of nitrogen-fixing bacteria.

All in all, the total content of nitrogen varies from 2 to 4% in dry plant matter.

Các biện pháp kiểm soát:

Số lượng, thời gian chính xác và phương pháp bón phân khác nhau tùy thuộc vào loại cây, loại đất, giai đoạn sinh trưởng và phương pháp thực hiện.

Một số loại phân bón chứa nitơ phổ biến là urê, amoni nitrat và canxi amoni nitrat.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh