מחסורי חנקן

מחלקה: ליקוים תזונתיים
שם שגור: מחסורי חנקן
סימפטומים:

The main symptom is leaf chlorosis. Individual leaves will become pale and yellow. In cereals, yellow discoloration from the leaf tip creates a “V” shape.

בקצרה:

Nitrogen is a macronutrient that all plants need and is a key component in many important organic compounds such as amino acids, nucleic acids, and proteins.

Nitrogen uptake in plants occurs in the form of NO3− (ammonium nitrate), NH4+ from the soil, or N2 from the atmosphere with the aid of nitrogen-fixing bacteria.

All in all, the total content of nitrogen varies from 2 to 4% in dry plant matter.

אמצעי טיפול

הכמויות הדרושות, התזמון ושיטות היישום של דשנים משתנות בהתאם לסוג הגידול, סוג הקרקע, השלב הפנולוגי של הצמחים ואמצעי היישום.

דישון והוספה של חנקן באמצעות אוריאה, אמוניום חנקתי וסידן חנקתי הינו נפוץ.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות