אאודמה

מחלקה: הפרעות פיזיולוגיות
שם שגור: אאודמה
מארחים פוטנציאלים

All plants can be affected by oedema

סימפטומים:

Formation of numerous small, water-soaked blisters appear mainly along the veins of the undersides of leaves. These blisters will erupt forming brown, corky growths. In time, the leaves may turn yellow and fall off.

In greenhouses, oedema formation can take place within hours.

בקצרה:

This disorder occurs mainly during a sudden change of climate when humidity goes up rapidly and temperatures drop quickly. Such a change within a short period of time will result in plants taking up more water than their leaves can transpire. The outcome will be an excess of watery fluid accumulating in the plant tissues.

אמצעי טיפול

בצע פעולות להורדת רמת הלחות. הפחת זמנית את כמו המים הניתנת בהשקייה. בגידולים חסויים ובתי צמיחה מומלץ לנסות ולשפר את זרימת האוויר, פעולה זו יחד עם פתיחת וילונות במבנים סגורים יורידו את משך הזמן בו העלווה רטובה.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות