Ruồi đục quả ô liu

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Ruồi đục quả ô liu
Tên khoa học: Bactrocera oleae and Dacus oleae
Cây trồng:

Olive

Tôi là ai?

The olive fruit fly is considered a serious pest in olive crops with worldwide reports of infestation levels reaching up to 100% the field.

Female olive fruit flies sting (lay eggs) inside mature fruits. Infested fruits develop dark purplish dots and small bumps on their peel. As time progresses, eggs hatch and larvaes feed on internal tissues by tunneling through the interior of fruits. This leaves the fruits susceptible to a secondary pathogen invasion. Another important fact is that infested fruits tend to drop.

Các biện pháp kiểm soát:

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Khi quả chín, nó trở nên hấp dẫn đối với con cái đẻ trứng. Bắt đầu kiểm tra ruộng đồng nếu nhận được cảnh báo của AgrioShield.

Sử dụng các bẫy có bán trên thị trường được thiết kế để bẫy hàng loạt. Bẫy là một phương pháp thay thế hợp lý cho các phương pháp diệt trừ thông thường khi và chỉ khi chúng đi kèm với một thói quen theo dõi có hệ thống.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

dimethoate, fenthion, dichlorvos, và deltametrin.

Các sản phẩm có gốc từ Thuốc spinosad.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh