ఆలివ్ లేస్ బగ్

Class: కీటకాలు
Common Name: ఆలివ్ లేస్ బగ్
Scientific Name: Froggattia Olivinia
Potential Host:

Olive

Who Am I?

OLB is a sap-sucking insect that feeds on the underside of leaves. It is considered a low risk pest, but if ignored for a long periods of time, it can eventually reduce photosynthesis and cause defoliation. OLB creates tiny yellow dots on the front side of leaves. Infested leaves exhibit large yellow areas and will eventually drop as time progresses.

Control Measures

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

మొక్కలకు నీరు, సరైన నీటిపారుదల లేదా ఫలదీకరణం లేనప్పుడు ఎక్కువ కాలవ్యవధులను నివారించడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన పందిరిని నిర్వహించండి, ఇది వాటికి ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన పందిరి దాడికి గురయ్యే అవకాశం తక్కువ.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

డైమెథోయేట్, డైనోటెఫురన్, ఇమిడాక్లోప్రిడ్, మరియు క్లోథియానిడిన్.

వేప నూనె మరియు ఖనిజ నూనె.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery