Rệp vảy ô liu

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Rệp vảy ô liu
Tên khoa học: Parlatoria oleae
Cây trồng:

Olives, plum, pear, and apple

Tôi là ai?

The olive scale, Parlatoria oleae is a soft scale insect belonging to the Coccidae family. Adults are 2-3 mm long with oval, reddish bodies covered by a waxy layer that gives them a grayish-white color. Adult females cover their eggs and remain mostly immobile. The first instars (“crawlers”) emerge from the eggs and immediately search for a spot to feed on. Olive scale feeds on twigs and leaves, but it prefers to feed on fruit when fruit is present.

Infested fruits will develop purple spots that are most likely noticed during harvest time. The formation of purple spots on green fruits makes them unsuitable for most markets. Intense infestations can significantly lower tree productivity.

Các biện pháp kiểm soát:

Việc kiểm soát rệp vảy bằng hóa chất tập trung vào các sản phẩm có gốc từ pyriproxyfen, một chất điều chỉnh quá trình sinh trưởng của côn trùng. Vì lý do này, việc sử dụng theo thời gian là rất quan trọng vì thuốc trừ sâu chỉ có hiệu quả đối với các loài bò sát.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh