Bệnh xoăn lá đào

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh xoăn lá đào
Tên khoa học: Taphrina deformans
Cây trồng:

Peach, plum, nectarine, and almond

Tôi là ai?

Peach leaf curl is caused by the fungus Taphrina deformans and is a common fungal disease that infects several plant species. Though, peaches are the most susceptible crop and hence the name.

The pathogen can be found on the host’s branches, buds, and bark. It can survive harsh weather conditions, withstanding summer’s high temperatures and prolonged dryness.

At the end of a dormancy period, the fungus activity extends due to significant wetting events. As the weather changes and the flower buds swell, water splashes from irrigation or rain and causes fungus spores to reach the buds. That’s where the infection takes place, despite the fact that no green tissue is present.

After the pathogen enters the host, it stimulates cells, which leads to abnormal growth. Visual symptoms first appear as reddish areas on newly emerged leaves. With time, swelling and leaf distortion cause fungus spores to break outside, release into the air, and infect new tissues.

As the disease progresses, leaves may fall and be replaced by a new set of healthier leaves if a period of low humidity is present during their development. The loss of leaves during springtime results in decreased fruit production, defoliation, and could expose branches to sunburn.

Các biện pháp kiểm soát:

Việc kiểm soát bệnh tập trung vào việc phòng ngừa. Thông thường, người ta thực hiện 2 đợt điều trị bằng thuốc xịt được định thời điểm theo giai đoạn tăng trưởng sinh lý. Đợt điều trị đầu tiên được thực hiện trước khi chồi nhú, và đợt điều trị thứ hai được thực hiện gần thời điểm chồi nhú.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

dithianon, captan, thuốc diệt nấm đồng, và hỗn hợp bordeaux.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh