Bệnh khảm lá

Lớp học: di truyền liên quan vấn đề
Tên gọi chung: variegation và chimera
Cây trồng:

Tất cả các loại cây trồng

Nói ngắn gọn:

Khi nói đến thực vật, sự thay đổi sắc tố là một thuật ngữ chung được sử dụng khi một cây hoặc một bộ phận của cây có biểu hiện sai lệch so với sắc tố bình thường của nó. Nó có thể ở dạng hoa văn hoặc các đốm, đốm, vệt và sọc ngẫu nhiên, không đều, bao gồm một số màu thường là các sắc thái khác nhau của xanh lá cây, vàng và trắng.

Trong sinh học thực vật, chimera thường được sử dụng để biểu thị một trường hợp cụ thể của hiện tượng biến dạng có thể nhìn thấy được gọi là khảm di truyền, là hiện tượng các tế bào có tải trọng di truyền khác nhau hiện diện trong mô của một cây. Không phải tất cả các loài thực vật có nhiều màu đều là chimeras; hơn nữa, hầu hết các trường hợp chimeras không tạo ra các triệu chứng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mô loang lổ bất thường chủ yếu là dấu hiệu cho thấy mô không có khả năng sản xuất chất diệp lục. Điều này có thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng tổng thể chậm hơn.

Các biện pháp kiểm soát:

Không cần áp dụng các biện pháp kiểm soát. Tình trạng này không liên quan đến bệnh tật, sâu bệnh hoặc thiếu khoáng chất và không thể khắc phục được.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh