מחסורי אשלגן

מחלקה: ליקוים תזונתיים
שם שגור: מחסורי אשלגן
סימפטומים:

Drying of tips and along leaf edges (oldest leaves affected first)

Interveinal chlorosis along leaf margins

Ragged appearance (dried leaf tissue falls from leaflet edges)

Delayed maturity and poor yields

Uneven ripening of fruits

בקצרה:

Potassium is one of the three primary macronutrients required in high amounts by all plants. Potassium is what the “K” stands for in “N. P. K.” fertilizers. K+ is the most abundant cation found in plants cells.

Potassium plays many important regulatory roles in plant development processes; it affects osmotic regulation and is involved in the opening and closing of stomata. Therefore, it affects photosynthesis and water regime in plants.

When potassium uptake is inadequate, the stomata responds slowly. This results in less water circulation in plants, making them more susceptible to drought and temperature changes.

אמצעי טיפול

הפקת יבול רב וגידול אינטנסיבי בקנה מידה גדול יגרע כמות משמעותית של אשלגן מהקרקע. בדרך כלל, דישון אשלגני מיושם בתחילת הגידול, אמנם במקרים מסוימים כגון גידול על קרקע חולית או כאשר הקרקע מכילה כמויות גבוהות של מינרלים מקבעי אשלגן, יתכן וידרשו מספר יישומי דישון אשלגן לאורך הגידול. אשלגן כלורי (KCl) ואשלג באופן כללי נמצאים בשימוש חקלאי נרחב. אשלגן חנקתי (KNO3) נמצא בשימוש ביישומי דישון עלוותי הניתן בריסוס עקב רמת מסיסות גבוהה.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות