Bệnh thiếu kali (K)

Lớp học: Rối loạn dinh dưỡng
Tên gọi chung: Bệnh thiếu kali (K)
Triệu chứng:

Drying of tips and along leaf edges (oldest leaves affected first)

Interveinal chlorosis along leaf margins

Ragged appearance (dried leaf tissue falls from leaflet edges)

Delayed maturity and poor yields

Uneven ripening of fruits

Nói ngắn gọn:

Potassium is one of the three primary macronutrients required in high amounts by all plants. Potassium is what the “K” stands for in “N. P. K.” fertilizers. K+ is the most abundant cation found in plants cells.

Potassium plays many important regulatory roles in plant development processes; it affects osmotic regulation and is involved in the opening and closing of stomata. Therefore, it affects photosynthesis and water regime in plants.

When potassium uptake is inadequate, the stomata responds slowly. This results in less water circulation in plants, making them more susceptible to drought and temperature changes.

Các biện pháp kiểm soát:

Canh tác với mật độ dày đặc khiến lượng kali trong đất cạn kiệt nhanh chóng. Thông thường, người ta thường bón phân kali trong quá trình trồng. Khi xử lý đất cát hoặc khi đất chứa một lượng lớn khoáng chất với lượng kali cố định, cần bón nhiều lần phân kali. Kali clorua (KCl) hoặc muriate of potash (MOP) là các loại phân kali được sử dụng rộng rãi. Kali nitrat (KNO3) được sử dụng trong thuốc xịt qua lá hoặc phân bón hòa tan do đặc tính hòa tan trong nước cao.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh