Bệnh phấn trắng trên hoa hồng

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh phấn trắng trên hoa hồng
Tên khoa học: Podosphaera pannosa
Cây trồng:

Roses

Tôi là ai?

Powdery mildew of roses is a fungal diseases with worldwide dispersion that usually appears on the surface of leaves as white or grayish spots with a powdery-like texture, hence the name.

Generally, the disease is host-specific, which means that it can only infect plants from the same genus or family. In this case, the pathogen Podosphaera pannosa infects different varieties of roses.

‏‏Powdery mildew is favored by warm climate, moderate to high humidity, low light conditions, and does not require the presence of free standing water.

Powdery mildew can cause considerable losses due to nutrient extraction, reduced photosynthesis, increased respiration and transpiration, impaired aesthetics, and overall slower growth rates in roses.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Để kiểm soát hiệu quả đòi hỏi phải phun toàn bộ khu vực một cách triệt để với áp lực cao, lượng nước lớn. Cách thức thực hiện phổ biến là có một lịch trình cố định hoặc linh hoạt cho các đợt phun.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

Group 1: penconazole, triadimenol, tebuconzole, myclobotanil, tetraconazole, propiconazole, prochloraz, cyproconazole , difenoconazole, fenbuconazole, triflumizole, và hexaconazole

Group 2: azoxystrobin, pyraclostrobin,trifloxystrobin, và kresoxim-methyl

Group 3: Lưu huỳnh, đồng sulfate, bicarbonates, dầu khoáng, dầu neem, và chất tẩy rửa các sản phẩm (xà phòng công nghiệp).

*Lưu huỳnh có thể gây tổn thương cho tán lá và quả khi được sử dụng vào những ngày có nhiệt độ trên 32o C. Không sử dụng trong vòng 2 tuần kể từ khi sử dụng dầu.

Không sử dụng các sản phẩm dựa trên cùng một hoạt chất trong các đợt trị bệnh liên tiếp. Điều này có thể gây ra tình trạng kháng các thành phần cụ thể được sử dụng.

Các sản phẩm từ sunfat dầu cây chè, kali cacbonat hydro+đồng, và Lưu huỳnh (dạng bụi, dễ lau chùi, dạng lỏng hoặc micro hóa).

Chế phẩm bacillus pumilis và Chế phẩm Bacillus subtilis.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh