Bệnh nhện đỏ

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Bệnh nhện đỏ
Tên khoa học: Red mites is a common name for several important species of mites such as Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus, Panonychus ulmi, and Panonychus citri.
Cây trồng:

There are hundreds of different cultural crops, including peppers, tomatoes, eggplants, cucumbers, squash, watermelon and melon, beans, peas, citrus, papaya, strawberry, shade trees, shrubs, flowers, and more ornamental plants.

Tôi là ai?

Small arthropods are classified as Arachnida and members of the Tetranychidae family, along with hundreds of different species. They are distributed worldwide and considered a persistent concern for farmers in warm, arid, and dry weather regions.

When weather conditions are right, a female is able to lay up to seven eggs a day and will do so on the underside of leaves. Adults feed upon plant tissues leaving yellowish nourishing marks.

Red mite presence in fields could go unnoticed until infestation reaches a critical point were damage to plants is clearly visible.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Để kiểm soát hiệu quả đòi hỏi phải phun toàn bộ khu vực một cách triệt để với áp lực cao, lượng nước lớn. Cách thức thực hiện phổ biến là có một lịch trình cố định hoặc linh hoạt cho các đợt phun.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

bifenazate, acequinocyl, cyflumetofen, milbemectin, spiromesifen, abamectin, và pyrimidifen. Trong hầu hết các trường hợp, bổ sung thêm dầu khoáng hoặc dầu neem vào hỗn hợp phun có thể giúp cải thiện đáng kể kết quả.

dầu neem và dầu khoáng.

Nhện ăn mồi là một loài săn mồi có lợi, nổi tiếng, có bán trên thị trường.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh