Nhiễm mặn

Lớp học: vô sinh căng thẳng
Tên gọi chung: Nhiễm mặn
Triệu chứng:

Toxic levels of sodium chloride (table salt) cause salt damage to crops. High concentrations of sodium chloride can have a devastating impact on seed germination and create osmotic stress causing plants to become water deficit. High concentrations of sodium chloride can also cause ion imbalances and toxicity that is seen on older leaves as burned tips, which can develop into more extended necrosis.

Các biện pháp kiểm soát:

Kiểm tra hàm lượng muối trong đất trước khi trồng. Xem xét tính mẫn cảm của cây trồng với natri clorua, cấu trúc và đặc điểm của đất và chất lượng của nguồn nước. Nếu cần, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện hệ thống thoát nước tổng thể hoặc bắt đầu một số lần thực hiện tưới tiêu với khối lượng lớn trước khi trồng cây để rửa và loại bỏ muối.

Thường xuyên tìm kiếm các dấu hiệu nhiễm mặn bằng trực quan, đặc biệt là sau khi mưa lớn. Điều này sẽ giúp cải thiện thời gian ứng phó nhằm ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng xảy ra.

Lưu ý: Việc dừng hoặc giảm đáng kể kế hoạch bón phân thường xuyên và cân bằng có thể không ảnh hưởng đến tình trạng đất. Điều này thực sự có thể gây hại nhiều hơn vì có thể bị thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh