מכת שמש

מחלקה: עקה סביבתית
שם שגור: מכת שמש
סימפטומים:

On fruits: Sunscald occurs on the sides exposed to direct sunlight and leads to a sudden rise of fruits’ internal temperature which causes tissue damage. It first appears as a wrinkled area that can be soft and lighter in color than surrounding tissue. This area later turns white and paper-like. The affected area often turns black due to the colonization of fungi that live on dead tissue. Fruit near maturity are more sensitive to sunscald injury than immature fruits.

In vegetables, symptoms are similar in appearance to those of blossom-end rot, but they appear on the surfaces exposed to direct sunlight. In citrus crops, symptoms are similar in appearance to those of rust mites.

On bark: Citrus, mango, avocado, lychee, nectarine, apples, fig, and many more are considered susceptible. Their bark, branches, and stems are easily injured and die from exposure to direct intense sunlight. Symptoms usually include cracking of bark, splitting of the stem, and burned and scorched like branches.

On leaves: Unusually large areas of light to white colored pigment appear and sometimes scorched and dried leaves.

בקצרה:

Sunscald refers to a condition that occurs when plants are exposed to intense heat stress such as direct sunlight. Some plant species are more susceptible than others, but broadly speaking, the most affected parts are the leaves, stems, bark, and fruits.

אמצעי טיפול

מניעה: הפחתה של עוצמת אור השמש המגיעה לצמחים שלך.

כאשר צפויים לשרור תנאי קיץ ושרב, יש לעודד את קצב צימוח העלווה, דישון והשקייה נכונים הם המפתח לקידום עלווה ונוף בריא אשר יסוככו על חלקי צמח רגישים יותר.

אם אפשרי, ניתן לפרוש רשתות הצללה ייעודיות להגנה על הגידול.

בעצים ניתן לעשות שימוש בחומרי צביעה ייעודיים להלבנה של גזעים וענפים, או לעטוף פרטנית חלקי צמח רגישים בחומר ייעודי, על מנת להקטין את עוצמת האור הישיר.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות