Bệnh cháy nắng

Lớp học: vô sinh căng thẳng
Tên gọi chung: Bệnh cháy nắng
Triệu chứng:

On fruits: Sunscald occurs on the sides exposed to direct sunlight and leads to a sudden rise of fruits’ internal temperature which causes tissue damage. It first appears as a wrinkled area that can be soft and lighter in color than surrounding tissue. This area later turns white and paper-like. The affected area often turns black due to the colonization of fungi that live on dead tissue. Fruit near maturity are more sensitive to sunscald injury than immature fruits.

In vegetables, symptoms are similar in appearance to those of blossom-end rot, but they appear on the surfaces exposed to direct sunlight. In citrus crops, symptoms are similar in appearance to those of rust mites.

On bark: Citrus, mango, avocado, lychee, nectarine, apples, fig, and many more are considered susceptible. Their bark, branches, and stems are easily injured and die from exposure to direct intense sunlight. Symptoms usually include cracking of bark, splitting of the stem, and burned and scorched like branches.

On leaves: Unusually large areas of light to white colored pigment appear and sometimes scorched and dried leaves.

Nói ngắn gọn:

Sunscald refers to a condition that occurs when plants are exposed to intense heat stress such as direct sunlight. Some plant species are more susceptible than others, but broadly speaking, the most affected parts are the leaves, stems, bark, and fruits.

Các biện pháp kiểm soát:

Phòng ngừa: Giảm cường độ ánh sáng mặt trời tiếp xúc với cây trồng.

Khi dự kiến điều kiện thời tiết như mùa hè, bón phân và tưới tiêu hợp lý để thúc đẩy cây trồng phát triển tán lá khỏe mạnh.

Nếu có thể, che chắn cây trồng của bạn bằng lưới che.

Trong vườn cây ăn quả, sơn thân cây bằng sơn trắng đặc biệt hoặc bọc thân cây bằng vật liệu được chỉ định để giảm cường độ ánh sáng mặt trời trực tiếp

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh