Vi-rút đốm héo cà chua

Lớp học: Virus
Tên gọi chung: Vi-rút đốm héo cà chua
Tên khoa học: Tomato Spotted Wilt Virus
Cây trồng:

Tobacco, peanut, tomato, pepper, potato, eggplant, lettuce, endive, celery, bean, cowpea, spinach, cucumber, cauliflower, and many more

Tôi là ai?

Tomato spotted wilt virus (TSWV) is from the tospoviruses genus and is common worldwide due to the spread of its main vector, the western flower thrips. The infection results in spotting and wilting of the infected crop, reduced yield, and in a later stage it will lead to death of the plant. Early symptoms show on the stems and leaves, while symptoms upon fruits appear at a later stage. Foliage and stems: appearance of circular stains of about 5.0 cm in diameter and quickly become necrosis. Fruits: round halo-like and sometimes spiral spots. When plant is fully infected then the leaves have all over chlorosis with formations of necrotic spots and delayed development.

The virus is transmitted by thrips (mainly the western flowers thrips), and it is not seedborne. There are a large number of hosts, such as weeds, that allow the virus to remain present even after the contaminated crop was harvested. This can cause the weeds to contaminate crops the following season and makes disease control difficult.

Các biện pháp kiểm soát:

Không có phương pháp trị vi-rút. Không thể chữa khỏi bệnh cho cây trồng bị nhiễm bệnh; do đó, cần tập trung vào việc ngăn chặn sự bùng phát vi-rút. Nếu chỉ có một vài cây trồng bị nhiễm bệnh, thì nên loại bỏ những cây trồng đó ra khỏi ruộng.

Sử dụng các giống cây trồng và hạt giống kháng bệnh.

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Sử dụng các kỹ thuật giám sát sâu hại (như bẫy) để theo dõi quần thể côn trùng.

Rất khó để kiểm soát một cách hiệu quả bọ trĩ bằng thuốc trừ sâu. Cố gắng tránh sử dụng thuốc trừ sâu có chứa organophosphate, cacbamat và pyrethroids. Những hóa chất này sẽ loại bỏ thiên địch và tác nhân thụ phấn và khiến phần lớn quần thể bọ trĩ không bị tổn hại.

Các sản phẩm có gốc từ Thuốc spinosad.

Kẻ thù của bọ trĩ tự nhiên, có bán trên thị trường, thuộc chi Thuốc orius (“bọ hải tặc tí hon”).

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh