Sâu vẽ bùa

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Sâu vẽ bùa
Tên khoa học: Tuta absoluta and T. Absoluta.
Cây trồng:

Tomatoes, eggplants, potatoes, tobacco, and peppers

Tôi là ai?

Tomato leafminer is a species of moth and a member of the gelechiidae family belonging to the Lepidoptera order. It is a serious pest of tomato crops in large parts of the world.

Damage to plants is caused by the larvaes (caterpillars) feeding on foliage and fruits. An unattended infection can easily become severe, resulting in up to 100% yield losses.

The caterpillars can attack ripe fruits, but they have a tendency to attack unripe, green fruits. Cherry tomato varieties are less likely to be affected.

Females can lay up to 250 eggs in her lifetime and will do so mainly on leaves. Optimal temperatures for tomato leafminer is between 25 to 35 degrees Celsius.

In the beginning, the most obvious signs show on the foliage in the form of tunnels that may resemble leafminer symptoms. Soon enough, the tunnels will become much larger and greater than leafminer tunneling, which appears substantially different.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Sử dụng các kỹ thuật giám sát sâu hại (như bẫy) để theo dõi quần thể côn trùng.

Sử dụng các bẫy có bán trên thị trường được thiết kế để bẫy hàng loạt. Bẫy là một phương pháp thay thế hợp lý cho các phương pháp diệt trừ thông thường khi và chỉ khi chúng đi kèm với một thói quen theo dõi có hệ thống.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

flubendamide, methoxyfenozide, chlorantraniliprole, pyridalyl, lambda cyhalothrin, indoxacarb, bifenthrin, lufenuron, cypermethrin, emamectin benzoate, và teflubenzuron.

Các sản phẩm có gốc từ Thuốc spinosad và Chế phẩm bacillus thuringiensis.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh