מחסורי אבץ

מחלקה: ליקוים תזונתיים
שם שגור: מחסורי אבץ
סימפטומים:

The Initial symptoms include interveinal chlorosis on young leaves, which can be similar to those of iron deficiency. In later stages of zinc deficiency, newly emerged leaves will likely to be narrow and remain small. Symptoms that might occur as the severity level increases are shortening of the internodes, necrotic spots, and bronzing of the leaves.

בקצרה:

Zinc is an important micronutrient needed in small quantities by all plants. Within the plant, it functions as an activator of enzymes and is involved in the producing the growth hormones. A zinc deficiency can result in poor plant growth and development.

אמצעי טיפול

הוסיפו גופרת אבץ (ZnSO4) או תחמוצת אבץ (ZnO) לאדמה. בקרקע בסיסית( pH גבוה) לתכשירי כילאט אבץ ( chelated Zn-EDTA) יש יתרון על פני צורות אבץ אחרות.

לחלופין, ישנם תכשירי אבץ אותם ניתן ליישם בריסוס עלוותי.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות