Bệnh thiếu kẽm (Zn)

Lớp học: Rối loạn dinh dưỡng
Tên gọi chung: Bệnh thiếu kẽm (Zn)
Triệu chứng:

The Initial symptoms include interveinal chlorosis on young leaves, which can be similar to those of iron deficiency. In later stages of zinc deficiency, newly emerged leaves will likely to be narrow and remain small. Symptoms that might occur as the severity level increases are shortening of the internodes, necrotic spots, and bronzing of the leaves.

Nói ngắn gọn:

Zinc is an important micronutrient needed in small quantities by all plants. Within the plant, it functions as an activator of enzymes and is involved in the producing the growth hormones. A zinc deficiency can result in poor plant growth and development.

Các biện pháp kiểm soát:

Bổ sung kẽm sunfat (ZnSO4) hoặc kẽm oxit (ZnO) cho đất. Trong đất kiềm (pH cao), dạng kẽm chelate (Zn-EDTA) tốt hơn so với dạng kẽm vô cơ.

Có thể thay thế bằng cách phun kẽm sunfat hoặc chelate.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh