Bảo vệ cây trồng của bạn.
Thu hoạch thêm!

Xem làm thế nào nó hoạt động

Cảnh báo dựa trên trí tuệ nhân tạo đầu tiên hệ thống trong nông nghiệp

Thông báo cho các thuê bao sau khi dịch bệnh và sâu bệnh được phát hiện và dự kiến ​​sẽ đến trên các cánh đồng. Các cảnh báo đi kèm với các biện pháp phòng ngừa bằng văn bản để hỗ trợ ngăn chặn sự xâm nhập.

Đề nghị xác định và điều trị nhanh

Hình ảnh về các vấn đề thực vật được tải lên ứng dụng sau đó được phân tích thông qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Hệ thống cung cấp cho người dùng các nhận dạng và giải pháp được đề xuất.

Công cụ quản lý cho thanh tra

Hình ảnh được tự động đính kèm vào các trường
được tổ chức theo tên. Nó có thể theo dõi
tiến bộ trong khu vực được chỉ định.