Bệnh thán thư

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh thán thư
Tên khoa học: Different species of the genus Colletotrichum
Cây trồng:

Avocado, mango, strawberry, citrus, banana, apple, pepper, bean, pea, papaya, coffee, agave, aloe vera, pepper, peach, cocoa, almonds, cashew, turmeric, potato, cucumber, watermelon, pumpkin, tomato, maple, and various ornamental plants

Tôi là ai?

Anthracnose is the name of a common fungal disease; some species are host specific and others have multiple hosts. Besides causing damages to crops in the field, anthracnose is an important postharvest disease that favors periods of extended cool and wet weather.

Symptoms of anthracnose vary depending on the host, and the infected plant part. Symptoms include: mild and irregular, brown to black spots on leaves and fruits, blighting, and dieback of twigs and branches.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Cắt tỉa: Khi có thể, loại bỏ các bộ phận của cây bị nhiễm bệnh.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

mancozeb và carbendazim.

các loại thuốc diệt nấm từ đồng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh