Rệp Anphid

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Rệp Anphid
Tên khoa học: There are thousands of different species, several hundreds of which are a major threat to plants and cultural crops. A few examples include: Myzus persicae (Green peach aphid), Brevicoryne brassica (cabbage aphid), Macrosiphum rose, and Pemphigus populive
Cây trồng:

Apple, beans, beet, cabbage, peppers, corn, basil, eggplants, mint, cucumbers, zucchini, potatoes, roses, peas, citrus, mango, peach, pumpkin, melons, and watermelons

Tôi là ai?

Aphids are small polyphagous (0.5-5 mm), sap sucking insects that come in various colors and shapes. Most aphids don’t have wings, but the ones that do range in colors from black, green, pink, yellow, etc. Aphids are one of the most widely distributed pests in the world.

Feeding can cause stunting and plant/leaf deformities such as curling, while honeydew secretions are a “fertile ground” and a major contributor for the development of sooty mold fungi that in turn can lead to a decrease in photosynthesis.

Aphids are a major vector for dozens of viruses. That alone is enough to put aphids at the top of the most globally, economically hazardous list for commercial crops.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

flonicamid, pymetrozine, sulfoxaflor, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid, bifenthrin, cypermethrin, và chlorpyrifos.

azadirachtin, dầu neem, pyrethrins, và muối kali axit béo.

Hầu hết các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường đều kết hợp một hoặc nhiều loại nấm như beauveria bassiana, chủng GHA.

Các côn trùng có ích như ong ký sinh và Ong bắp cày thường được sử dụng trong việc kiểm soát dịch hại tổng hợp (IPM).

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh