נימשון הבננה

מחלקה: פטריות
שם שגור: נימשון הבננה
שם מדעי: Metulocladosporiella (Cladosporium) musae, Periconiella sapientumicola, Michloridium musae, Veronaea musa, Mycosphaerella musae, Colletotrichum musae, and Fusarium species are all fungi able to cause leaf speckle.
מארחים פוטנציאלים

Banana

מי אני?

Banana leaf speckle is a common general name given to several species of fungi that are capable of reflecting diffused circular or irregular blotches on banana leaves that come in many colors such as grey, brown, and black. The blotches tend to appear on the underside of older leaves and can reach up to 5 cm in diameter. The fungi spread with the aid of wind and rain. The fungi favors cool weather, high rainfall, and a high level of shade that can usually be found where close planting took place.

In general, banana leaf speckle is regarded as having a low risk and impact on yields. However in severe cases, if the banana leaf speckle is not controlled, the plant may suffer a loss of leaves.

*A disease known as “fruit speckle" also exists and should not to be confused with banana leaf speckle.

אמצעי טיפול

סניטציה: שמרו על סביבת גידול קרובה נקייה מעשביה, פסולת צמחית והסירו חלקי צמח פגועים כגון פרי רקוב או פצוע וענפים שבורים או לא רצויים.

חלק מהתכשירים אשר נמצאים בשימוש בין-לאומי באזור מסוים או בחלקים מן העולם יכילו את החומרים הפעילים הבאים:

אזוקסיסטרובין, פרופיקונזול, טרידמורפ, מרק בורדו ומוצרים מבוססי נחושת

הערה: חשוב ביותר כי ביישום הריסוס יושג כיסוי נוף מיטבי ומלא ככל הניתן.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות