Bệnh thiếu sắt (Fe)

Lớp học: Rối loạn dinh dưỡng
Tên gọi chung: Bệnh thiếu sắt (Fe)
Triệu chứng:

Iron is an important micronutrient needed in small quantities by all plants. Many vital processes such as the production of chlorophyll and nitrogen fixation depends on iron. Iron deficiency is among the most widespread nutritional deficiencies.

Iron is largely sufficient in most soil; however, its availability varies with soil conditions throughout the year and on the plants themselves. Moreover, iron becomes unabsorbable when the soil is not acidic enough.

Because iron chlorosis appears mainly in crops grown on calcareous soil, it is often called lime-induced chlorosis.

Iron is considered as an immobile micro-element, meaning that signs of iron deficiency first manifest during the stage of new growth. The main symptom will be Inter-venial chlorosis of new leaves, which means that the tissue between the veins turns yellow in color, while the veins remain green.

Các biện pháp kiểm soát:

FeEDDHA, được gọi là Sequestrene 138, là một loại phân bón bổ sung sắt hiệu quả giúp khắc phục bệnh vàng lá do thiếu sắt và hoạt động tốt nhất khi được bón vào rễ cây thông qua hệ thống nước tưới. Sắt cô lập được cấp cho cây trồng mà không cần điều chỉnh độ pH của đất, điều này không xảy ra với sắt sunfat – một hợp chất khác được sử dụng để điều trị bệnh thiếu sắt.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh