Bệnh phù nề cây

Lớp học: sinh lý rối loạn
Tên gọi chung: Bệnh phù nề cây
Cây trồng:

All plants can be affected by oedema

Triệu chứng:

Formation of numerous small, water-soaked blisters appear mainly along the veins of the undersides of leaves. These blisters will erupt forming brown, corky growths. In time, the leaves may turn yellow and fall off.

In greenhouses, oedema formation can take place within hours.

Nói ngắn gọn:

This disorder occurs mainly during a sudden change of climate when humidity goes up rapidly and temperatures drop quickly. Such a change within a short period of time will result in plants taking up more water than their leaves can transpire. The outcome will be an excess of watery fluid accumulating in the plant tissues.

Các biện pháp kiểm soát:

Thực hiện các biện pháp làm giảm độ ẩm như giảm tạm thời lượng nước tưới. Trong các kết cấu khép kín, cải thiện điều kiện lưu thông không khí nhằm thúc đẩy tán lá khô và rút ngắn thời gian làm ẩm bằng cách sử dụng các khu vực thông gió có màn lưới.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh