మొక్కహాప్పర్

Class: కీటకాలు
Common Name: మొక్కహాప్పర్
Scientific Name: Different species in the Cicadidae and Cicadellidae families
Potential Host:

Rice and other grasses depending on the species

Who Am I?

Planthoppers and leafhoppers are serious pests to rice and have worldwide distribution. Leafhoppers feed on rice leaves and other parts of plants, which causes significant direct and indirect damage. Adult planthoppers develop various distinct wings that affect their ability to migrate. The initial stages of infestations usually occur at night during periods of hot and humid weather conditions. A low number of migrated adult females insert their eggs into leave tissues. Nymphs develop quickly and large populations can grow fast.

SymptomsAt low infestation levels: Yellow patches appear sporadically along leaves and sooty mold is formed at the base of infested plants, where planthoppers are usually found.

At medium infestation levels: Whole plants turn yellow and begin to dry. As time progresses, the plants turn brown and dry up. Small brown zones of completely dried plants will be noticeable in several regions throughout the field. This is known as “hopper burn”.

At high infestation levels: Newly formed brown patches of dry plants connect which results in loss of large parts of the field.

Control Measures

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

మొక్కలకు నీరు, సరైన నీటిపారుదల లేదా ఫలదీకరణం లేనప్పుడు ఎక్కువ కాలవ్యవధులను నివారించడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన పందిరిని నిర్వహించండి, ఇది వాటికి ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన పందిరి దాడికి గురయ్యే అవకాశం తక్కువ.

తగినంత ఫలదీకరణం: నత్రజని ఎరువుల మితిమీరిన వినియోగం తరచుగా దిగుబడులను గణనీయంగా పెంచడంలో విఫలమవుతుంది మరియు అగ్గి తెగులు యొక్క కొత్త సంక్రమణలను పెంచగలదు.

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

ఫ్లోనికామిడ్, బుప్రోఫెజైన్, పైమెట్రోజైన్, బైఫెన్థ్రిన్, డెల్టామెట్రిన్, లాంబ్డా సిహలోథ్రిన్, ఇమిడాక్లోప్రిడ్, థియామెథోక్సామ్, అసెటమిప్రిడ్, క్లోథియానిడిన్, క్లోర్‌పైరిఫాస్, డైమెథోయేట్, మరియు ఫిప్రోనిల్.

వేప నూనె మరియు ఖనిజ నూనె.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery